สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) -แนะนำ สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ จังหวัดระยอง และภาคตะวันออก
[x]ปิดหน้าต่าง
By : มาดูระยอง.คอม
ระยอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท  ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว นำเที่ยว บ่อตกปลา  ของฝาก  ของที่ระลึก  ในจังหวัด
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ระยอง ไกด์.คอม : รวมทุกอย่างที่เป็นระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium)
แนะนำทที่ท่องเที่ยว
แบ่งปันข่าวดีดี ให้เพื่อน ::
เข้าชม : 5743ครั้ง
วัน อังคาร ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

         ในชีวิตนี้เท่าที่จำความได้ เคยไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำอยู่สามที่ ที่แรกคือบางแสน ไปตั้งกะสมัยเรียนประถมนานมากๆๆๆๆ จำไม่ ได้แล้ว่าข้างในอลังการแค่ไหน แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ปรับปรุงไปถึงไหนแล้ว อีกที่นึง HI-So ขึ้นมาอีกก็คือ Siam ocean world ที่ Siam Paragon ตอนนั้นได้บัตรลดมา ในราคาค่าเข้าชม 150 บาท จากราคาเต็ม เท่าไหร่ไม่รู้ รู้แต่ว่าคงแพงกว่านี้เยอะ จัดว่าเยี่ยมยอดเลยทีเดียวทั้งความอลังการ และจำนวนสัตว์น้ำ มี แบ่งเป็นโซนปลาน้ำเค็ม สัตว์ทะเล และปลาน้ำจืด แต่วันนี้ไม่ได้คิดจะพาไปเที่ยว Siam ocean world แต่จะพาไปเที่ยว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ซึ่งความอลังการอาจจะเทียบไม่ได้กับ หลายๆ ที่ไม่ว่า จะเป็น Siam ocean world เอย... บึงฉวากเอย... แต่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ที่อาจจะไปเที่ยวระยอง แล้วอยากหาความรู้เกี่ยวกับโลกใต้ทะเล ที่นำมาจัดแสดงไว้ ได้ทั้ง ความรู้ และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะราคาค่าเข้าชมไม่แพงเลยครับ

พ.ศ. 2539 กรมประมงได้ดำเนินการ ขอตั้งงบประมาณจัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ จังหวัด ระยอง (ชื่อเดิม) เป็นจำนวนเงิน 177,900,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
                      พ.ศ. 2541 กรมประมงได้รับงบประมาณระยะแรกจากสำนักงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 58,300,000.- บาท (ห้าสิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน)และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสวยงามและ พรรณไม้น้ำจังหวัดระยอง (ชื่อเดิม) ในปี พ.ศ 2541-2543 โดยก่อสร้างได้เฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารและการปรับพื้นที่บางส่วน ยังไม่มีระบบอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานภายในตัวอาคารที่จะทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้

พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณครั้งที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น 85,897,015.- บาท (แปดสิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีที่มา จาก 2 แหล่ง ดังนี้

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544 จำนวน 16,357,015.- บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสิบห้าบาทถ้วน)
- งบ ประมาณสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (ก.จ.ภ.) สำนักงานคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรีใน ขณะนั้น (ดร.สาวิตต์ โพธิวิหค) จำนวนเงิน 69,540,000.- บาท (หกสิบเก้าล้านห้าแสนสี่หมื่น บาทถ้วน) งบประมาณดังกล่าวใช้ไปในการต่อเติมอาคารและระบบภายใน โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อ สร้าง 1 ปี ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2544 ถึงเดือนมีนาคม 2545

 หลังการก่อสร้างในระยะที่ 2 ศูนย์ วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในส่วนที่ก่อสร้างเสร็จ แล้ว ปรากฏว่ายังมีระบบหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ระบบการส่งน้ำทะเลให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระบบการให้โอโซน ระบบกรองน้ำ เป็นต้น ซึ่งศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแก้ปัญหาระบบต่างๆ แล้วเสร็จ และ ดำเนินการเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ ตกแต่งตู้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในการจัดแสดง

    จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในกรมประมง พร้อมทั้งการจัดเตรียมงานและสถานที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ ทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกสามารถเปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ โดยถือเอาวโรกาสในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบรอบ 72 พระชันษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2546 เป็นวันเริ่มเปิดดำเนินการ โดยผนวกอยู่ในกิจกรรมเทิดพระเกิยรติฯ ที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยการเดินเทิดพระเกียรติ การถวายเครื่องราชสักการะ การปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ และการปลูกป่าโกงกาง

พ.ศ. 2546 กรมประมงได้รับงบ ประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเป็นเงิน 49,000,000.- บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนิน การก่อสร้างบ่อแสดงสัตว์น้ำกลางแจ้ง (Outdoor Pool) ติดกับชายทะเล ซึ่งเป็นบ่อแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ กลางแจ้ง ที่ทันสมัยใช้ในการแสดงของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น โลมา เป็นต้น รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม ของบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระยองต่อไป ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการและ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา ประมาณ 1 ปี

 

 


เข้าชม : 5743 ครั้ง
แนะนำทที่ท่องเที่ยว 5 อันดับล่าสุด

      เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด 1 / ก.ย. / 2557
      สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 / ก.ย. / 2557
      สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) 1 / ก.ย. / 2557
      เขาแหลมหญ้า 1 / ก.ย. / 2557
      อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง 1 / ก.ย. / 2557


 

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Ball valve- ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve WAREHOUSE machine valve - overhaul valve Maintenance valve rented car กระจกบ้าน ประตูกระจก กระจกหน้าต่าง กิจกรรมที่สำคัญ การละเล่น กิจการ ร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง ของตกแต่งบ้านและสวน คลังเก็บสินค้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ IT คาร์แคร์ งานบัญชี ตรวจสอบบัญชี งานปูน เทพื้นบ้าน พื้นลวดลาย งานผ้าม่าน ผ้าม่านตกแต่งบ้าน จำหน่ายรถยนต์ นิสสัน ชุดแต่งรถยนต์ CarOption ซ่อม Butterfly valve ซ่อม Control valve ซ่อม รุงรักษา ติดตั้ง วาล์ว ตั๋วเครื่องบิน ตู้คาราโอเกะ ตู้เพลง ทัวร์ สถานีขนส่ง ธุรกิจส่งออก - นำเข้า นิสสันภาคตะวันออก ระยอง น้ำดืม รับผลิตน้ำดื่ม น้ำดื่ม บุคคลสำคัญของจังหวัด บ่อตกปลา ปั้มน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน แก๊ส LPG ป้าย สื่อสิงพิมพ์ทุกชนิด ผ้าใบชักรอก ผ้าใบ พรบ. ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย พระเครื่อง รถยนต์มือ 2 รถบ้าน รถเช่า ระยอง มาดูระยอง รับซ่อม ติดตั้งสายพานลำเลียง รับถ่ายภาพงานพิธี ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก ร้านทองรูปพรรณ ร้านอาหาร สวนอาหาร ร้านเนื้อย่าง ล้างอัดภาพ สถานเสริมความงาม สปา สนามบิน สนามไดร์ฟกอล์ฟ อุปกรณ์ หอพัก รายเดือน หัตกรรม จักสาน OTOP อสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรค์ ที่ดิน อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊ส อุปกรณ์แต่งรถยนต์ เครน ตรวจสภาพเครน ซ่อมเครน เครื่องออกกำลังกาย เช่าชุดแต่งงาน ชุดงานพิธี เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง เรือ เรือข้ามเกาะ เหล็กดัด งานเหล็กทุกชนิด แอร์บ้าน ซ่อมแอร์ เครื่องทำความเย็น โชว์รูมรถยนต์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียนสอนขับรถยนต์ โรงแรม รีสอร์ท เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์

แนะนำสถานที่จังหวัดระยอง


บริษัท สามมิติ เครน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

บริการรับติดตั้งตู้คาราโอเกะหยอดเหรียญระบบ HD ระยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

ช่างโชติ แอร์ ไดนาโม แบตเตอรี่ ซ่อม ระยอง ล้างแอร์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ระยอง
อู่ซ่อมรถยนต์ ติดแก๊สรถยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์

เพื่อรประกัน รับปรึกษา รับทำ พรบ.รถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 2+ 3+ 3 ในจังหวัดระยอง
อื่น ๆ

ฟิคเทคซัพพลายระยอง ศูนย์รวมเครื่องออกกำลังกาย
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

หลังคาเหล็กเมทัลซีส ฉนวนกันความร้อน ประตูม้วน ระยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

รุ่งเรืองป้ายระยอง ป้ายโฆษณาราคาถูกระยอง ป้ายไวนิล ทำป้ายที่ไหนดี ป้านคุณภาพ
ป้าย ร้านปริ้นไวนิล

รับผลิตน้ำดื่มตามโลโก้ลูกค้า ทุกบริษัท ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เลอยอง
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง

RLC Service and Supply
กิจการร้านค้า ธุรกิจขายปลีก - ส่ง
 ดูทั้งหมด..

 
Copyright ©2014 All Rights Reserved | Power by : inwbong
1/90 หมู่บ้านศักดิ์ทิพย์4 ซอย2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
สนใจติดต่อโฆษณา โทร.092-0923812 หรือ (คุณทอม) e-mail : tom-2531@hotmail.com

 

MadooRayong™